PËRPUNIMI PRIMAR I DRURIT

Ne prodhojmë në repartet e përpunimit primar të drurit lëndë druri të prerë sipas standardeve të tregut. Repartet tona gjenden në dy vende - në Podgoricë dhe në Bijello Polje. Ata janë të pajisur me makineri moderne të automatizuara.


Ne ofrojmë:

-Lëndë druri për ndërtim të prerë në të gjitha dimensionet (shtylla, dërrasa, binarë, ristela).

-Elementë dhe gjysmëprodhime druri për përpunim të mëtejshëm.

GALERIA

FOTO