• ENERGJI E PASTËR NATYRORE

    CILËSI TEK E CILA MUND TË MBËSHTETENI

EKSPERIENCA

Punojmë në zhvillimin e industrisë së drurit që nga viti 2002.

CILËSIA

Kemi përcaktuar standard të lartë për cilësinë e prodhimeve

MBËSHTETJA

Në çdo moment jemi në dispozicion të klientëve tanë

ÇMIMI

Me anë të çmimeve të leverdishme mbetemi konkurrues në tregun Europian

BEKOM CO

RRETH NESH

Kompania “Bekom Co” merret me shfrytëzimin e pyjeve dhe përpunimin e drurit. Ajo është themeluar në vitin 2002 s firmë e vogël familjare me pesë të punësuar. Tani ajo punëson më shumë se 120 punonjës dhe është një nga kompanitë lider në tregun e industrisë së drurit. “Bekom Co” gjatë 18 vjetëve të aktivitetit të vet, ka fituar emër të shkëlqyer, si dhe është bërë një brend i njohur në rajonin tonë... 

Në vitet pas nesh, Bekom Co është shquar si kompania më e besueshme në industrinë e drurit malazez. Me punë profesionale dhe mekanizim modern kemi krijuar një produkt me cilësi të lartë, i cili del nga konkurenca.

shërbimet

TONA

PRODHIMI I PELETAVE

Në vitet që kemi lënë pas, “BekomCo” bije në sy si kompania me e besueshme në industrinë malazeze të drurit. Me anë të punës së specializuar dhe makinerive moderne kemi bërë prodhime cilësore me standard të lartë dhe prandaj dallohemi nga konkurrenca.

PËRPUNIMI PRIMAR I DRURIT

Ne prodhojmë në repartet e përpunimit primar të drurit lëndë druri të prerë sipas standardeve të tregut. Repartet tona gjenden në dy vende - në Podgoricë dhe në Bijello Polje. Ata janë të pajisur me makineri moderne të automatizuara.

SHFRYTËZIMI I PYJEVE

Kompania “Bekom Co” ka makina moderne për shfrytëzimin e pyjeve malazeze. Si një firmë e njohur që jemi, ne kemi nënshkruar me Qeverinë e Malit të Zi kontrata afatshkurtra dhe afatgjata koncesionesh për shfrytëzimin e lëndëve të para drusore në të gjithë territorin e Malit të Zi.

GALERIA

FOTO