Primarna prerada drveta

U našim pogonima za primarnu preradu drveta proizvodimo rezanu građu prema tržišnim standardima. Pogoni su smješteni na dvije lokacije - u Podgorici i Bijelom polju i opremljeni su savremenim automatizovanim mašinama.


U ponudi imamo: 

-Rezanu građu za građevinarstvo svih dimenzija (grede, daske, stafne, letve)

-Elementi i poluproizvodi od drveta za dalju finalizaciju

GALERIJA

FOTO