Eksploatacija šuma

Kompanija "Bekom" raspolaže sa savremenom mehanizacijom za potrebe eksploatacije crnogorskih šuma. Kao već prepoznat brend imamo potpisane kratkoročne i dugogodišnje koncesione ugovore sa Vladom Crne Gore oko eksploatacije drvne sirovine na čitavoj teritoriji Crne Gore. 


Naši zaposleni su uvijek na terenu, probijaju šumske puteve i dopremaju sirovine, koja nakon prerede u vidu gotovog proizvoda dolazi do kupaca u Crnoj Gori i inostranstvu.

GALERIJA

FOTO